MT-bloempjes

Wie voor de grotere vertaalbureaus vertaalt, krijgt helaas al snel te maken met MT, machinaal vertaalde teksten die gecorrigeerd/ aangepast moeten worden. Mijn ervaringen met MT zijn in het algemeen niet best. Een vertaling maken met MT kost me vaak minstens evenveel tijd als een tekst volledig zelf vertalen, en dat voor net iets meer dan de helft van de woordprijs.

Ik werk met vertaalsoftware, omdat mijn klanten dat willen en omdat vertaalsoftware het werk voor bepaalde soorten teksten ook makkelijker en sneller maakt; mits het vertaalgeheugen dat in de vertaalsoftware wordt gebruikt van goede kwaliteit is. Wanneer het vertaalgeheugen echter is gevuld met machinaal vertaalde segmenten (zinnen of zinsfragmenten), wordt vertalen een stuk lastiger. Heel soms kan ik een MT-segment ongewijzigd accepteren, zodat er misschien wat tijdwinst is, maar meestal kost het controleren, knippen, plakken en aanvullen meer tijd dan het hele segment ‘from scratch’ vertalen. Daarnaast moet ik bij MT-vertalingen bedacht zijn op heel andere fouten dan gewoonlijk, op fouten die ik zelf eenvoudigweg nooit zou maken. Daarbij gaat het om terminologie, maar ook om bijvoorbeeld zinsconstructies en allerlei grammaticafouten. Dat betekent dat er extra controles nodig zijn.

Maar heel soms levert MT een vrolijk moment, als de machine achter de vertaling het ook allemaal niet meer wist. Een paar leuke voorbeelden:

  • Sexual orientation > Seksuele afdrukstand (voor seksuele geaardheid)
  • James Phillips > Jan-kruiskopschroevendraaier (een Phillips screwdriver is een kruiskopschroevendraaier)
  • …but it really can be developed to manage absolutely anything. > …maar het kan echt worden ontwikkeld om absoluut niets te beheren. (goede reclame)
  • So as mentioned at the beginning of this webinar shortly you should see a survey box pop up on your screen, we would really appreciate any feedback you have on how you think we did today and let us know what you’re interested in learning more about because this is what we’ll use to determine what future webinars we’ll be putting out.> Dus zoals al is gezegd aan het begin van dit webinar binnenkort moet u een enquête doos pop omhooggaand op uw scherm, we zouden echt waarderen alle feedback die je over hoe hebt u denkt we deden vandaag en laat het ons weten wat je bent geïnteresseerd in het leren meer over omdat dit is wat we zullen gebruiken om te bepalen wat toekomstige webinars we blussen zult worden. (???)

Helaas denken ‘de vertaalbureaus’ dat MT tijdbesparend werkt en daarom liggen de tarieven voor MT-vertalingen vaak een stuk lager dan voor vertalingen zonder MT. Maar voorlopig kost MT alleen meer tijd.