Nieuwe MT-bloempjes

Hier weer een paar leuke MT-vertalingen:

 • So if you had 10 databases inside an elastic pool
  –> Dus als u 10 databases had een elastische binnenzwembad … (Dus als u 10 databases in een elastische pool had…)
 • I can clone this like before and start adding my code to it because, again, VSTS supports’ any language on any platform.
  –> Mij annuleerteken kloon zulks waas zoals vooraleer en voorsprong toevoegen mijn wetboek voor op want weer, VSTS steuntroepen ieder taal voort ieder verhoog (???)
 • Azure AD overview
  –> Azuurblauwe AD-overzicht (Overzicht van Azure AD)
 • Detect failed services and restart them
  –> Sporen nagelaten diensten en opnieuw (Uitgevallen services detecteren en opnieuw starten)
 • This began with the rollout of Office 365
  –> Dit begon met het uitrollen van Bureau 365
 • I can’t count the number of times that something in IT has failed me.
  –> Ik kan niet tellen het aantal keren dat er iets in mij heeft gefaald. (De keren dat IT me in de steek liet, zijn niet te tellen.)
 • Creating and configuring health probes
  –> Gezondheidsproblemen maken en configureren (Statustesten maken en configureren)
 • XXX uses AI and remote patient monitoring to improve health outcomes in patients with chronic conditions.
  –> XXX gebruikt AI en verre geduldige controle om gezondheidsresultaten bij patiënten met chronische voorwaarden te verbeteren. (XXX maakt gebruik van AI en externe patiëntbewaking om de zorg voor patiënten met chronische aandoeningen te verbeteren.)
 • Interview with Satya Nadella
  –> interview met Stephane Nieuwland
 • interview between Satya and Kaiser
  –> interview tussen Luc en Kaiser (Satya is ineens Luc geworden, terwijl het een paar alinea’s eerder in de betreffende brontekst nog Stephane was geworden)
 • SOW (statement of work)
  –> ZEUG (SOW of Overzicht van werkzaamheden)

En zo blijft het vertalen met MT onbedoeld soms toch nog een beetje leuk.